Download algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten die u afsluit met VillaKids. Door te bestellen geeft u aan met de algemene voorwaarden akkoord te gaan.           

Bestelling en tot standkoming overeenkomst                                          
U kunt uw bestelling plaatsen via de bestelpagina op de website. U dient volledig en op waarheid berust het gehele bestelformulier in te vullen. U heeft 7 werkdagen de tijd om uw bestelling te retourneren of ruilen. (zie voorwaarden Ruilen & Retourneren) Na afloop van deze termijn komt de koop definitief tot stand en blijft u eigenaar van het gekochte. 

Aanbiedingen en prijzen 
Aanbiedingen gelden zolang de voorraad strekt. Alle opgegeven prijzen zijn in euro’s en inclusief 19% BTW. VillaKids is niet gebonden aan haar aanbod indien er sprake is van (schrijf)fouten in haar website. 

Betaling 
Bij een bestelling dient u altijd vooruit te betalen door middel van overschrijving naar ons rekeningnummer: NL47 RABO0396465854 tnv VillaKids te Alkmaar. De bestelling wordt alleen verzonden als er betaald is. 
De bestelling moet binnen 3 dagen betaald zijn. Als de bestelling niet binnen 3 dagen betaald is zal deze worden geannuleerd. 

Aflevering 
VillaKids verzendt uw bestelling met TPG-Post. Deze zal het pakketje twee maal aanbieden op uw huisadres/afleveradres. Mocht u niet in staat zijn het te ontvangen, dan heeft u drie weken de tijd om het pakketje op te halen op het door de TPG-Post aangegeven postkantoor. VillaKids doet haar uiterste best om binnen 3 werkdagen na ontvangst van de betaling te zorgen voor aflevering van uw bestelling. Mocht een artikel niet meer leverbaar zijn, om welke reden dan ook, ontvangt u hierover bericht. U heeft in dat geval het recht om de bestelling zonder kosten te annuleren, tegen terug betaling van het reeds betaalde. 
VillaKids is niet aansprakelijk voor eventuele schade die u mocht lijden doordat de aflevering niet op het door u opgegeven adres heeft plaatsgevonden. 

Verzendkosten 
U betaalt per bestelling eenmalig verzendkosten van € 3,95, ongeacht het aantal bestelde artikelen. Bestellingen boven de € 75,- worden gratis verzonden. 
Bij retouren zijn de verzendkosten voor eigen rekening. Bij ruilen zijn de verzendkosten van het terug sturen tevens voor eigen rekening. Bij ruilen zal VillaKids eenmalig de verzendkosten voor rekening nemen van het opnieuw te versturen artikel. 
Bij bestellingen vanuit het buitenland wordt bekeken wat de verzendkosten bedragen. Mocht dit meer zijn dan de kosten voor Nederland dan wordt hierover contact met u opgenomen. 

Annuleren 
Als u om wat voor reden dan ook uw bestelling wilt annuleren dient u dit binnen 48 uur te doen per e-mail. Bij retournering van het reeds betaalde bedrag brengen wij € 0,25 kosten in rekening.

Ruilen en Retourneren 
U dient aan de volgende voorwaarden te voldoen; 
-U kunt uitsluitend artikelen ruilen en retourneren die gekocht zijn bij VillaKids.nl. 
-U dient binnen 48 uur nadat u het artikel heeft ontvangen per e-mail te berichten dat u wilt ruilen of retourneren. 
-Het artikel dient onbeschadigd, ongedragen, met aangehecht artikelkaartje en in een degelijke verpakking terug gestuurd te worden. 
-De kosten en verzendrisico van het terug sturen zijn voor rekening koper. 
-Als uw bestelling bezorgd is, heeft u 7 werkdagen de tijd om de artikelen te ruilen of te retourneren. Na deze periode kan de koop niet meer ontbonden worden en wordt definitief. 
-Indien u een artikel wilt ruilen, neemt VillaKids eenmalig de verzendkosten van het opnieuw te versturen artikel voor eigen rekening. 
-Bij retourneren (ontbinding koop van 1 of meerdere artikelen) zal het retour te ontvangen bedrag (excl. Verzendkosten) binnen 8 dagen aan u overgemaakt worden. 
-Bij klachten of beschadiging (tijdens transport), dient u dit eerst via de e-mail aan ons door te geven. 
-Ongefrankeerd/te kort gefrankeerde pakketten worden door VillaKids niet aangenomen, ongeacht de reden van het terug sturen. 

Garantie en aansprakelijkheid 
1. VillaKids garandeert dat de te leveren zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan kunnen worden gesteld en vrij zijn van welke gebreken ook. 
2. Mocht een artikel toch gebreken vertonen, dan dient u dit via de e-mail aan VillaKids doorgeven. 
3. Per situatie zal naar een oplossing gezocht worden. 
4. Garantie geldt niet wanneer het gebrek is ontstaan als gevolg van onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik of wanneer, zonder schriftelijke toestemming van VillaKids, u of derden wijzigingen hebben aangebracht dan wel trachten aan te brengen aan de zaak of deze hebben aangewend voor doeleinden waarvoor de zaak niet bestemd is. 
5. VillaKids is niet aansprakelijk voor enig directe of indirecte schade die na levering door welke oorzaak dan ook ontstaan is aan de afnemer, aan de zaken van de afnemer, aan derden of aan zaken van derden. In het bijzonder is VillaKids nooit aansprakelijk voor het verloren gaan van of beschadigen van de verzonden artikelen. 
6. VillaKids is niet aansprakelijk voor eventuele afwijkingen van tekst of afbeeldingen. 

Privacy 
Uw persoonsgegevens worden opgenomen in het klantenbestand van VillaKids en worden uitsluitend gebruikt voor de afhandeling van de bestelling en voor reclamedoeleinden van VillaKids. Indien u geen prijs stelt op onze commerciële aanbiedingen, kunt u dit per e-mail laten weten. Uw persoonsgegevens zullen nimmer aan derden ter beschikking worden gesteld, mits noodzakelijk voor betalingstransacties. 

Niet leverbaar artikel 
Helaas komt het af en toe voor dat een artikel uitverkocht is terwijl dit nog niet op de website is verwerkt. Indien u een artikel besteld heeft dat reeds uitverkocht is, zullen wij u hiervan direct op de hoogte brengen middels een e-mail. Wij hopen dat u hiervoor begrip heeft. Onze excuses voor dit ongemak. 

Copyright
Het is verboden om zonder schriftelijke toestemming tekst- en/of beeldmateriaal over te nemen, te publiceren, te verveelvoudigen of anderzins te gebruiken. Bij overtreding zullen wij juridische stappen ondernemen.

Klachten 
Heeft u klachten of bent u ontevreden over bepaalde zaken, dan kunt u altijd contact met ons opnemen per mail. 

VillaKids
Koorstraat 27
1811 GM Alkmaar 
072-5207763

Kamer van Koophandel-nummer: 67768458
BTW-nummer: NL 1852.70.736.B01   
IBAN: NL47 RABO0396465854

Onze topmerken

Inschrijven voor de nieuwsbriefAanmelden

Alle bedragen zijn inclusief BTW - Powered by CCV Shop webshop